Přihlásit

Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR (J. Novák a kol.)

Tisk
216 stran, formát 165 x 245 mm, pevná knižní vazba, barevná laminovaná obálka, barevné obrázky, tabulky, grafy, shrnutí jednotlivých kapitol v angličtině. V roce 2018 vydalo nakladatelství Lesnická práce.

Cena:230 Kč
Cena bez DPH: 230 Kč
Popis produktu

Tato odborná publikace vznikla na základě výsledků stejnojmenného projektu, řešeného odborníky z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady, z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, ze Správy lesů Kristiny Colloredo-Mansfeldové Opočno a ze státního podniku Lesy České republiky. Navazuje na publikaci Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostní směsi v podmínkách ČR, vydanou v roce 2014.
216 stran, formát 165 x 245 mm, pevná knižní vazba, barevná laminovaná obálka, barevné obrázky, tabulky, grafy, shrnutí jednotlivých kapitol v angličtině. V roce 2018 vydalo nakladatelství Lesnická práce.

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby