Přihlásit

Meliorační a zpevňující funkce lesních dřevin (D. Kacálek, O. Mauer, V. Podrázský, M. Slodičák a kol.)

Tisk
300 stran, formát 165 x 245 mm, pevná knižní vazba, barevná laminovaná obálka, barevné obrázky, tabulky. V r. 2017 vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady.

Cena:275 Kč
Cena bez DPH: 275 Kč
Popis produktu

V této publikaci jsou shrnuty obecně známé domácí i zahraniční poznatky o melioračním a zpevňujícím působení lesních dřevin, doplněné o nové poznatky z domácí i zahraniční literatury. Meliorační funkce byla exaktně posuzována podle vlastností opadu a stavu humusových horizontů. Pro posouzení zpevňující funkce byly využity analýzy kořenových systémů. Pozornost byla věnována většině dřevin používaných v českém lesnictví, tedy i dřevinám základním cílovým. Hlavní ambicí autorů bylo zprostředkovat čtenářům objektivní pohled na působení lesních dřevin na půdu a na jejich zpevňující funkci a přispět tak k tvorbě stabilnějších porostních směsí a k péči o půdní prostředí.

300 stran, formát 165 x 245 mm, pevná knižní vazba, barevná laminovaná obálka, barevné obrázky, tabulky. V r. 2017 vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady.

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby