Přihlásit

Kapitoly o sazenicích a půdách v lesních školkách (V. Nárovec)

Tisk
204 stran, formát 175 x 250 mm, lepená vazba, barevná laminovaná obálka, tabulky. V roce 2022 vydalo nakladatelství Lesnická práce.

Cena:250 Kč
Cena bez DPH: 250 Kč
Popis produktu

Tato odborná publikace, která je souhrnem rešerší, excerpcí, kompilací a kritických analýz starších domácích literárních pramenů, ale i soudobě publikovaných zkušeností a závěrů z lesnického výzkumu a školkařské provozní praxe, stejně jako zkušeností z konvenční zemědělské rostlinné výroby a také z ekologicky hospodařících zemědělských podniků, formuluje ideová a metodologická východiska, směřující k aplikacím perspektivních opatření na úseku hnojení a péče o úrodnost půd v lesních školkařských provozech u nás.

204 stran, formát 175 x 250 mm, lepená vazba, barevná laminovaná obálka, tabulky. V roce 2022 vydalo nakladatelství Lesnická práce.

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby