Přihlásit

Dějiny lesnictví I., II. a III. díl (V. Simanov)

Tisk
Tři díly, celkem 1192 stran, formát 253 x 175 mm, pevná knižní vazba, barevné a černobílé obrázky, tabulky, grafy. V roce 2022 vydalo Národní zemědělské muzeum Praha, prodejní cena 1089 Kč.

Cena:1089 Kč
Cena bez DPH: 990 Kč
DPH:99 Kč
Popis produktu

Soubor tří knih, nazvaný Dějiny lesnictví, je analytickým a kritickým dílem, komplexně mapujícím historii československého lesnictví a způsoby, jakými jej ovlivnilo lesnictví evropské a světové (a naopak). Souborné dílo poskytuje pestrý přehled věcných a časových údajů, vytěžených z mnoha rozptýlených informačních a statistických zdrojů. Shromážděná data jsou analyzována, vyhodnocena a zasazena do historických souvislostí. Důraz je kladen na společenské, věcné a časové souvislosti, které umožňuji sledovat vývoj dílčích lesnických disciplín z dlouhodobé časové perspektivy a zasadit lesnickou problematiku do širšího ekonomického, sociálního i politického kontextu. To umožňuje konfrontovat dosavadní vývoj lesnictví se záměry lesnické politiky. Přínos publikace je v její komplexnosti, která umožnila objevit řadu dosud neznámých či opomíjených souvislostí.
Tři díly, celkem 1192 stran, formát 253 x 175 mm, pevná knižní vazba, barevné a černobílé obrázky, tabulky, grafy. V roce 2022 vydalo Národní zemědělské muzeum Praha, prodejní cena 1089 Kč.

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby